Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza i zachęca dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów do do korzystania z zajęć doradczych grupowych i indywidualnych przedstawionych w ofercie programowej lub innych według własnych potrzeb po uzgodnieniu z dyrekcją Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.

Doradztwo zawodowe realizowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest formą procesu edukacyjnego mającego na celu pomaganie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w planowaniu i budowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej, poprzez trafny wybór szkoły i zawodu, w oparciu o osobiste predyspozycje zdrowotne, osobowościowe, intelektualne, edukacyjne, materialne, potrzeby rynku pracy i dostępną ofertę edukacyjną szkół i uczelni wyższych. Doradca zawodowy pomaga uczniowi w osiągnieciu lepszego poznania siebie samego w odniesieniu do przyszłego środowiska pracy, aby umożliwić mu realny i optymalny wybór szkoły i zawodu (czasem jego zamianę, lub osiągnięcie własciwego przystosowania zawodowego).

Zapraszamy uczennice/uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli do zapoznania się z zawodami, wymaganiami jakie trzeba spełniać, aby je wykonywać, możliwościami ich zdobycia, warunkami pracy, zapotrzebowaniem rynku pracy na poszczególne zawody, wysokością wynagrodzenia oraz innymi informacjami pomocnymi przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły, zawodu.

Doradcy zawodowi poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzą cykl zajeć grupowych oraz konsultacji indywidualnych z uczennicami i uczniami klas trzecich gimnazjów powiatu skarżyskiego. Podczas zajęć zapoznają przyszłych absolwentów z czynnikami wpływającymi na trafność decyzji edukacyjnych i zawodowych związanych z wyborem przyszłego zawodu lub szkoły ponadgimnazjalnej w aspekcie własnych predyspozycji zawodowych, oczekiwań rynku pracy, dostepnej oferty edukacyjnej, możliwości uzyskania wsparcia finansowego, itp.

Napisz do nas!