Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

To proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Poradnia w swej ofercie programowej (link do oferty) posiada wiele propozycji zajęć, które wspierają szkolne programy profilaktyczne i odpowiadają na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Realizujemy konkretne działania profilaktyczne zgodnie z potrzebami uczniów i wspieramy ich oraz środowisko rodzinne w rozwoju społecznym, emocjonalnym, zawodowym i etyczno-moralnym.

Uczą ponadto wrażliwości na problemy i potrzeby innych ludzi oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.

Joanna Kędziora, Dorota Ciura

Napisz do nas!