Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Rozwój osobisty to proces umożliwiający radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych, rodzinnych, szkolnych, towarzyskich, życiowych. Może dokonywać sie drogą indywidualnych prób i błędów, lub w sposób partnerski z udziałem specjalistów, osób z doswiadczeniem, prowadząc do osiagania optymalnych rezultatów. Oczekiwania w tym zakresie moga być różne, tak jak zróżnicowany jest krąg osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Zapoznaj sie z naszą oferta w tym zakresie.

Uczennico/uczniu, jeśli od najmłodszych lat masz łatwość zapamietywania różnych informacji, dużą ciekawość poznawczą i oryginalne myślenie jesteś dzieckiem zdolnym. Nie zmarnuj swojego potencjału, przyjdź do naszej poradni z rodzicem, który zapisze Cię na zajecia dla dzieci zdolnych. • Dla kogo są te zajęcia? - Spotkania przeznaczone są dla dzieci zdolnych w wieku 10-13 lat (IV-VI klasa), które mają zdolność do efektywnego uczenia się rzeczy nowych i osiągają, lub mogą osiągać, wybitne wyniki w jakiejś formie aktywności, przejawiają wysoki poziom myślenia analitycznego i abstrakcyjnego, zdolność do koncentracji uwagi, wrażliwość na problemy i wytrwałość w ich rozwiązywaniu, stawiają pytania natury filozoficzno-egzystencjalnej mogące czasem zaskakiwać rodziców i nauczycieli, odczuwają satysfakcję z rozwiązywania problemów i pokonywania trudności intelektualnych, mają bogatą wyobraźnię, ujawniają niezależne postawy wobec poglądów innych osób.
 • Cele zajeć dla dzieci zdolnych - rozwijanie twórczego myślenia,doskonalenie sposobów efektywnego uczenia się, kształtowanie umiejętności interpersonalnych (asertywnych zachowań, empatii, antycypowania, umiejętności pracy zespołowej), pokonywanie wewnętrznych barier, nauka relaksu, umiejętności samokontroli i pokonywania stresu.
 • Krok po kroku, czyli jak się zapisać? 
  Krok 1.
   Wypełnienie w poradni zgłoszenia, w którym wskazuje się, iż celem badania ma być diagnoza dziecka zdolnego. 

  Krok 2. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w poradni w celu określenia poziomu rozwoju różnych umiejętności dziecka (intelektualnych, szkolnych i in.). 
  Krok 3.
   Uczestniczenie dziecka w zajęciach raz na dwa tygodnie przez 1 h 30 min w godzinach popołudniowych (dokładny termin ustalamy w momencie zebrania się grupy, tj. min 8 osób).


Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się możeJanusz Korczak

I. Warsztaty rozwoju osobistego - adresowane są do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, efektywniej działać, zadbać o relacje z innymi, odkryć swój potencjał, nieustannie się rozwijać. Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach? - Podczas warsztatów możesz w przyjaznej atmosferze: • Zdobyć wiedzę na określony temat
 • Przećwiczyć różne sytuacje z życia szkolnego i/lub osobistego
 • Nauczyć się nowych umiejętności
 • Udoskonalić dotychczasowe umiejętności


Kiedy? - Prowadzący warsztaty uzgodni telefonicznie z wszystkimi uczestnikami termin spotkania, kiedy na wybrane warsztaty zgłosi się odpowiednia liczba chętnych uczniów (min. 12 osób). Warsztaty odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jedno spotkanie trwa 1 h 30 min.

Tematy warsztatów (wybierz zajecia dla siebie) - warsztaty, to forma zajęć praktycznych, także interaktywnych, prowadzona w małych grupach i obejmujaca krótkie formy wykładowe, dyskusje, ćwiczenia określonych umiejętności (w grupie i indywidualnie), zabawy aktywizujące. Taka forma zajęć przynosi lepsze rezultaty niż standardowe zajęcia, ponieważ aktywizuje uczestników oraz kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia mające na celu nabycie potrzebnych umiejętności.  

1. "Stres nie jeż, można go oswoić" - spotkania kształtujące umiejetności radzenia sobie ze stresem. Co możesz zyskać?  • przećwiczysz sposoby redukcji napięcia pod okiem prowadzących,
 • zdasz sobie sprawę z wpływu Twojego myślenia na to, jak doświadczasz stresu,
 • nauczysz się organizować czas na sprawy przyjemne i pożyteczne,
 • poszerzysz wiedzę na temat tego, jak dbać o siebie na co dzień.


Czas trwania: 4 spotkania po 1 h 30 min

II. Coaching indywidualny - coaching jest procesem zorientowanym na towarzyszenie Klientowi w zmianie i jego celem jest rozwój. Ludzie angażują coacha, ponieważ chcą poprawić własną sytuację i osiągnąć konkretny cel. Pragną uczyć się nowych sposobów myślenia i zachowania w różnych sytuacjach, by zyskiwać lepsze rezultaty.  Do powszechnych celów należy lepsza organizacja i skuteczność, większa pewność siebie, a czasem po prostu skuteczniejsza interakcja z innymi ludźmi. Dobry coach stosuje połączenie obserwacji, zadawania pytań,  słuchania   i informacji zwrotnej, aby prowadzić rozmowę, w wyniku której Klient uczy się i wyciąga wnioski. Coaching NIE jest doradztwem. Coaching NIE jest terapią. Coaching NIE jest szkoleniem.

Rodzaje coachingu - w poradni młodzież może skorzystać z następujących form coachingu:

Career coaching - jeżeli chcesz już teraz określić, co będziesz robić w przyszłości, chcesz zmienić ograniczające przekonania związane z Twoją wizją przyszłości zawodowej, pragniesz na nowo odkryć swój potencjał lub znaleźć bodziec, który zmobilizowałby Cię do efektywniejszego działania; 
Life coaching - j
eżeli czujesz, że potrzebujesz jakiejś zmiany w swoim życiu, chcesz odpowiedzieć sobie na istotne dla Ciebie pytanie (np. "co jest dla mnie ważne w życiu?", "co powinienem zrobić w tej sytuacji?", "czego tak naprawdę chcę?"), chcesz zmotywować się do działania lub... pragniesz osiągnąć inny ważny dla Ciebie cel.

Kwestie formalne - w czystym oachingu proces trwa zwykle od 8 do 12 sesji. Czasem, jeśli zmiana nastąpi szybciej, proces trwa krócej – Klient ma tutaj decydujące zdanie. W każdym momencie procesu Klient ma możliwość zakończyć coaching. Najczęstszy model pracy to sesje 1-godzinne co dwa tygodnie w wersji spotkań osobistych lub sesji poprzez Skype (lub telefon). Jeżeli Klient bardzo potrzebuje wsparcia lub szybkich efektów, to przez pierwszy miesiąc planuje się sesje co tydzień, a od drugiego miesiąca co drugi tydzień. Oczywiście sesje są punktami kontrolnymi, katalizatorami zmiany, która dzieje się pomiędzy kolejnymi sesjami. 

Rodzicu, czy od najmłodszych lat Twoje dziecko cechują: łatwość zapamiętywania różnych informacji, ciekawość poznawcza, oryginalność myślenia? Czy uważasz, że Twoja córka/syn jest dzieckiem zdolnym? Nie zmarnuj potencjału dziecka i zapisz je na zajęcia w naszej poradni.O szczegółach poczytaj w ofercie skierowanej do dzieci.

Dziecko mądre to to, które wczoraj wychowaliśmyR. Russel

Nikt nas nie przygotowuje do roli rodzica... A jest to najbardziej odpowiedzialna z życiowych ról. Dlatego też zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą rozwinąć swoje umiejęt  noś ciwychowawcze, poszukują nowych rozwiązań, metod, pragną zadbać o relacje ze swoim dzieckiem na cykl warsztatów kształtujących kompetencje rodzicielskie. Korzyści płynące z warsztatów: • nauczysz się efektywnie porozumiewać ze swoim dzieckiem,
 • poszerzysz wiedzę na temat tego, jak stawiać granice, wymagać i jednocześnie zachęcić dziecko do współpracy,
 • dowiesz się, jak radzić sobie z własnymi emojcami,
 • zdobędziesz umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • poczujesz się pewniej w roli rodzica.


Zajęcia mają charakter praktyczny - ograniczamy wykłady, koncentrujemy się natomiast na ćwiczeniu konkretnych umiejętności przydatnych w procesie wychowania. Warsztaty odbywają się w godzinach popołudniowych. Dokładny termin zostanie ustalony z uczestnikami w momencie zebrania się grupy zainteresowanych rodziców. Zapisów można dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY!

Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim


Bernard Baruc

I. Warsztaty rozwoju osobistego (otwarte) - Zapraszamy na warsztaty rozwoju osobistego dla nauczycieli, które odbędą się w październiku lub listopadzie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.Proponowane przez nas tematy szkoleń to:"Żeby mu się chciało tak, jak mu się nie chce ...!" Czyli jak zmotywować uczniów do nauki? Korzyści dla uczestników:

 • dowiesz się, jak zbudować klimat osobistego i emocjonalnego wsparcia, w którym każdy uczeń jest doceniany i uczy się,
 • przećwiczysz konkretne metody i techniki zwiększające mobilizację i zaangażowanie uczniów (m.in. „zadania podsumowujące”, „zadania na dobry początek”, „co dzisiaj robimy?”, „runda bez przymusu”),
 • nauczysz się języka korzyści, czyli takiego formułowania celów dla uczniów, aby były one dla nich ekscytujące,
 • będziesz potrafił wykorzystać elementy oceniania kształtującego (NaCoBeZU),
 • doświadczysz, w jaki sposób Twój sposób myślenia wpływa na nastrój i motywację Twoich uczniów,
 • odkryjesz na nowo swoje zasoby i możliwości.


"Na językach, czyli jak zbudować most porozumienie z uczniem" - Korzyści dla uczestników:

 • zdobędziesz zdolność mówienia tak, aby Cię słuchano i słuchania tak, aby do Ciebie mówiono,
 • pogłębisz świadomość swojego stylu reagowania w konflikcie,
 • poznasz nowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z uczniem,
 • rozwiniesz umiejętność nieagresywnego stawiania granic,
 • przećwiczysz „drabinkę interwencji” złożoną z technik reagowania w trudnych sytuacjachw klasie,
 • będziesz potrafił przekazać konstruktywną informację zwrotną dotyczącą efektów pracy ucznia.


UWAGA!!! Dla chętnych osób oferujemy 3h indywidualnego coachingu poszkoleniowego, który zapewni wdrożenie zdobytej na szkoleniu wiedzy  w praktyce. 
Czas trwania: 2 dni (16h lekcyjnych), Data szkolenia: do uzgodnienia Zapisów można dokonywać osobiście w sekretariacie poradni lub dzwoniąc pod numer tel. 531 751 684 lub 41 25 306 86 do 22.10.2013r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapewniamy: kompetentnych trenerów, materiały szkoleniowe, miłą atmosferę przy kawie i herbacie

II. Warsztaty rozwoju osobistego (zamkniete) - Jesteśmy otwarci na poprowadzenie szkoleń w miejscu pracy nauczycieli. Obszary, w których prowadzimy warsztaty: komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie, autoprezentacja, integracja zespołu, współpraca w zespole, trening kreatywności. 
Szczegółową tematykę konkretnego warsztatu ustalamy wspólnie z nauczycielami, aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie.

III. Coaching indywidualny - coaching jest procesem zorientowanym na towarzyszenie Klientowi w zmianie i jego celem jest rozwój. Ludzie angażują coacha, ponieważ chcą poprawić własną sytuację i osiągnąć konkretny cel. Pragną uczyć się nowych sposobów myślenia i zachowania w różnych sytuacjach, by zyskiwać lepsze rezultaty.  Do powszechnych celów należy lepsza organizacja i skuteczność, większa pewność siebie, a czasem po prostu skuteczniejsza interakcja z innymi ludźmi. Dobry coach stosuje połączenie obserwacji, zadawania pytań,  słuchania   i informacji zwrotnej, aby prowadzić rozmowę, w wyniku której Klient uczy się i wyciąga wnioski. Coaching NIE jest doradztwem. Coaching NIE jest terapią. Coaching NIE jest szkoleniem.

Rodzaje coachingu - w poradni nauczyciele mogą skorzystać z następujących form coachingu:

Coaching zawodowy - jeżeli potrzebujesz wsparcia w realizacji celów zawodowych, pragniesz rozwinąć określone umiejętności związane z pracą nauczyciela, masz poczucie, że się wypalasz lub np. chcesz zmienić ograniczające przekonania związane z Twoim zawodem;

Coaching poszkoleniowy - jeżeli masz poczucie, że samo szkolenie to za mało, aby się czegoś nauczyć, jeśli chcesz zmobilizować siebie do wdrażania zdobytej na szkoleniu wiedzy i umiejętności

Kwestie formalne - w czystym oachingu proces trwa zwykle od 8 do 12 sesji. Czasem, jeśli zmiana nastąpi szybciej, proces trwa krócej – Klient ma tutaj decydujące zdanie. W każdym momencie procesu Klient ma możliwość zakończyć coaching. Najczęstszy model pracy to sesje 1-godzinne co dwa tygodnie w wersji spotkań osobistych lub sesji poprzez Skype (lub telefon). Jeżeli Klient bardzo potrzebuje wsparcia lub szybkich efektów, to przez pierwszy miesiąc planuje się sesje co tydzień, a od drugiego miesiąca co drugi tydzień. Oczywiście sesje są punktami kontrolnymi, katalizatorami zmiany, która dzieje się pomiędzy kolejnymi sesjami. 

IV. Coaching grupowy metodą Action Learning - prowadzony jest w każdy pierwszy piątek miesiąca. W sesji coachingowej uczestniczy ok. 5-6 nauczycieli, którzy przychodzą na spotkanie w związku z kwestią, stanowiącą wyzwanie w ich życiu zawodowym. Sesja coachingowa przyczyni się do rozwiązania problemu i/lub poszerzenia wglądu w prezentowane zagadnienie. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni do poniedziałku poprzedzającego dzień sesji. W razie wątpliwości, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania! Czym jest Action Learning? - Action learning, czyli uczenie się poprzez działanie, jest to narzędzie służące rozwojowi kompetencji. Uczestnicy pod kierunkiem osoby prowadzącej spotkanie wypracowują sposoby rozwiązania realnych problemów poprzez zadawanie pytań i analizowanie sytuacji praktycznych ze środowiska pracy. Action learning wyraźnie różni się od tradycyjnych metod nauczania, które koncentrują się na prezentacji wiedzy i umiejętności. W przeciwieństwie do nich, skupia się na analizie dokonanych działań, z której wyłania się wiedza prowadząca w konsekwencji do poprawy umiejętności i jakości przyszłych zachowań. 

Przebieg sesji coachingowej: 


1. Wprowadzenie do zgłoszonego zagadnienia przez osobę prowadzącą.
2. Zawarcie kontraktu z grupą.
3. Prezentacja kwestii, omówienie przypadku, skupienie się na swoim doświadczeniu – uczestnik sesji (ok. 5-7min.)
4. Sesja pytań i szukanie rozwiązań ze strony uczestników grupy (ok. 10-15 min.)


Uczestnicy: • aktywnie słuchają (np. parafrazują, klaryfikują, odzwierciedlają,
 • zadają pytania w oparciu o techniki coachingowe GROW (uczestnicy otrzymują przed sesją materiały wyjaśniające model GROW wraz z przykładowymi pytaniami opartymi na tej technice),
 • pomagają wypracować nowe rozwiazania,
 • dzielą się swoimi doswiadczeniami i refleksją, "jak to wygląda z mojej strony?"5. Podsumowanie - uczestnik zgłaszający na wstępie zagadnienie.
6. Kazdy z uczestników prezentuje zagadnienie, po czym nastepują kroki wymienione powyżej.
7. Zakończenie sesji.


ZAPRASZAMY!


Spełnienie jest kwestią wyboru, a nie czymś, co nam się zdarzy kiedyś w przyszłości.
Laura Witworth

Napisz do nas!